Công ty CP Dệt May Sơn Nam Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Dệt May Sơn Nam

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dệt May Sơn Nam quyết định :" Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017"

Thời gian: Từ 9h00' đến 12h00' ngày 14/04/2017

Địa điểm: Hội trường công ty - KCN Hòa Xá - TP Nam Định

 

 
in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog cuu ho ha giang cuu ho giao thong ha giang hosting gia re vps gia re